Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind?  Vraag dan een verlofformulier aan de directeur of zie:  verlofformulier.pdf
De leerplichtambtenaar werkt bij de gemeente Almere. Zij ziet toe op de handhaving van de regelgeving rondom verlof buiten de reguliere schoolvakanties. brochure_extra_verlof_ouders_gemeente_almere.pdf