Actief leren

Actief leren

Vanuit een actief onderwijsaanbod leren kinderen actief na te denken en te ontdekken. Actief leren gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.  Door een actief aanbod van leeractiviteiten zijn kinderen beter in staat te begrijpen en te onthouden wat ze leren. Bij verschillende vakgebieden wordt er op Caleidoscoop gebruik gemaakt van een actief en betekenisvol aanbod binnen de lessen. Kinderen worden uitgedaagd om meer te laten zien dan ze zelf denken te kunnen. Wij proberen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.