Absentie

Absentie

Onze voorkeur gaat uit naar Social Schools. Wij vragen u dan ook om ziekmelding te melden via Social Schools.
Voor het ziek melden, gaat u naar Social Schools / administratie / absentie melden. 
Wij vragen u om, indien mogelijk, dokter bezoeken te plannen buiten de schooltijden.

Mocht u niet over Social Schools bezitten, is het een optie om onze voicemail in te spreken. Wij vragen u dit uiterlijk 8:15 uur die dag aan ons door te geven. Als wij geen bericht ontvangen hebben, nemen wij contact met u op. We willen immers zeker weten dat uw kind veilig is. Het telefoonnummer van de school is: 036-5353419. Voor inspreken van ziekmeldingen kiest u optie ‘1’.