Opleidingsschool

Opleidingsschool

Caleidoscoop is een van de elf opleidingsscholen van Hogeschool Windesheim. Bij ons krijgen PABO-studenten de kans om praktijkervaring op te doen. Tweede en derde-jaars studenten zijn één dag per week bij ons voor een periode van een halfjaar. Laatste jaars studenten, de zogenaamde leraar-in-opleiding (LIO), zijn een heel schooljaar, drie dagen per week bij ons. Zij mogen onder toezicht en begeleiding, zelfstandig voor een groep staan. Al onze leerkrachten hebben de mentoren-opleiding gevolgd om stagiaires zo goed mogelijk te begeleiden. Alle stagiaires zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG).