Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Op Caleidoscoop bieden wij de leerlingen basisondersteuning en indien mogelijk extra ondersteuning. Basisondersteuning is dat wat van elke school verwacht mag worden, extra ondersteuning is alles wat meer nodig is dan die basisondersteuning. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het samenwerkingsverband in Almere heet ‘Passend Onderwijs Almere’, waarbij de scholen die bij elkaar in de buurt liggen in wijkteams samenwerken. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.passendonderwijs-almere.nl