Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Op Caleidoscoop is Annet Zijlstra werkzaam als intern begeleider. Zij coördineert alles op het gebied van zorg. Zij begeleidt leerkrachten bij hulpvragen en heeft contact met ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind, samen kunnen wij de beste zorg geven.

Zorgplicht:
Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de babaischool aan een leerling passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met ouders naar een passende onderwijsplek te zoeken.