Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Op Caleidoscoop zijn Désirée Westerhuis en Flor Habat werkzaam als intern begeleider. Zij coördineren alles op het gebied van zorg. Zij begeleiden de leerkrachten bij hulpvragen en hebben contact met ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind, samen kunnen wij de beste zorg geven.

Zorgplicht:
Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de babaischool aan een leerling passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met ouders naar een passende onderwijsplek te zoeken.