Informatie nieuwe leerling

Nieuwe leerling

Mijn naam is Robert Poggenklaas. Ik ben de directeur van de Caleidoscoop.

Ik nodig u graag uit voor een kennismaking en rondleiding in de school. U kunt hiervoor een mail sturen naar administratie@caleidoscoop.asg.nl. Voor een inschrijving hebben wij een ingevuld getekend aanmeldformulier nodig en een kopie van het paspoort. 

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij voor groep 1 en 2 leerlingen een wachtlijst. Schooljaar 2024-2025 kunt u aanmeldingen versturen naar de administratie. 

Aanmeldformulier

Gaat uw kind al naar school? Dan zullen wij, voor inschrijving, eerst contact opnemen met de school waar uw kind vertrekt. Binnen de gemeente Almere is de afspraak gemaakt om gedurende het schooljaar niet van school te wisselen. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Van school wisselen kan wel voor de zomervakantie of in het geval van een verhuizing.

Ons adres:

Walt Disneyplantsoen 72
1325 SX Almere
 036- 5353419

Heeft uw kind nog geen gebruik gemaakt van een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal), dan is dat ook mogelijk in onze school. Wij werken hierin nauw samen met Partou.
Partou Campus Caleidoscoop is een voorschool die werkt met het voor en vroegschoolse educatieprogramma Piramide. Spelenderwijs, maar doelgericht bereiden zij kinderen voor op de basisschool. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen hier terecht. 
Meer informatie vind je op https://www.partou.nl/kinderopvang/almere/peuteropvang-walt-disneyplants...