Informatie nieuwe leerling

Nieuwe leerling

U kunt telefonisch een afspraak maken of even binnenlopen voor een oriëntatie-gesprek met de directeur. Na een gesprek en een rondleiding bekijkt de school of ze kan voldoen aan de onderwijsbehoefte, waarna u kunt besluiten uw kind in te schrijven.

Gaat uw kind al naar school? Dan zullen wij eerst contact opnemen met de school waar uw kind vertrekt. Binnen de gemeente Almere is de afspraak gemaakt om gedurende het schooljaar niet van school te wisselen. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Van school wisselen kan wel voor de zomervantie of in het geval van een verhuizing.