21 Eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden bestaan uit:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • ICT-basisvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Zelfregulering / eigenaarschap

Deze vaardigheden zijn verbonden met  het totale onderwijsprogramma op Caleidoscoop. Naast deze vaardigheden wordt ook aan vaardigheden als ondernemerschap en creatief denken gewerkt. Om deze vaardigheden te ontwikkelen, werken wij onder andere met chromebooks in de lessen en hebben wij een samenwerking met IMC-basis (http://www.imcweekendschool.nl/). De komende jaren zal ICT een steeds grotere rol binnen ons onderwijs gaan spelen. We willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij waarin ICT steeds belangrijker wordt.