Waar staan we voor

Goed onderwijs op een sportieve en gezonde brede basisschool

  • Goed onderwijs: wij werken met evidence-based methodes, het onderwijs is betekenisvol en wij leren actief.

  • Breed: Caleidoscoop heeft verschillende disciplines in één gebouw; zoals de peuterspeelzaal van Smallsteps, de bibliotheek, 'inAlmere'-logopedie ,een kinderopbouwwerker van welzijnsstichting 'de Schoor', bijles en een ergotherapeut.

  • Sportief: wij leren omgaan met winst en verlies, wij leren om door te zetten, samen te werken en elkaar te helpen.

  • Gezond: wij gaan voor een gezonde lunch en 10-uurtje, wij krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht en hebben een sportief naschools activiteiten-aanbod.