Onderzoekend leren (IMC basis)

Onderzoekend leren (IMC basis)

Elke week krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een ochtend les vanuit IMC basis. Zij organiseert, samen met de
school, een programma waarbij de leerlingen verschillende vakgebieden leren kennen. Er komen gastdocenten op school en er worden verschillende excursies op diverse werkplekken georganiseerd. De leerlingen ontdekken samen met de gastdocenten verschillende vakgebieden en beroepen.
Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen begeleiding en wordt er veel in kleine groepjes gewerkt. Elke les werken de leerlingen aan verschillende doelen. Zij kunnen tijdens deze lessen ontdekken waar hun interesses, kracht en eigen mogelijkheden liggen. Ze kijgen hierdoor een groter beeld van de beroepsmogelijkheden die er zijn.  Thema’s die aan bod komen zijn; journalistiek, sport en bewegen, geneeskunde etc.

IMC-basis  heeft op Caleidoscoop hun promotiefilm gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=9kFEzc_1kW0

Missie

IMC Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de leerlingen, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de leerlingen voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:
Toekomstperspectieven – De leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan ze goed geïnformeerd en met een open blik in het leven.
Zelfvertrouwen – De leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.
Verbondenheid – De leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Visie

IMC Basis stelt zich ten doel dat alle leerlingen, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze hun maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt hierbij motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.

IMC Basis in de praktijk

Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.

Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.

Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); waar ligt je talent en wat past bij jou?

Dankzij de financiële ondersteuning van de stichting “alle kleine beetje helpen haha” (AKBHHH), is Caleidoscoop de eerste school in Almere waar IMC basis mogelijk is. Stichting AKBHHH is in 2006 opgericht vanuit het idee in bescheidenheid bij te dragen aan het grotere geheel. Vandaar de naam "Alle Kleine Beetjes Helpen". http://www.akbhhh.nl/