Kanjertraining

Kanjertraining

Ook omgaan met elkaar moeten kinderen leren. In een school met 217 leerlingen en in een groep met ongeveer 26 kinderen moeten afspraken zijn over hoe je je gedraagt en hoe je met elkaar omgaat. Wij gebruiken daar de ‘Kanjertraining’ voor. Caleidoscoop is een kanjerschool: Alle leerkrachten hebben een kanjertraining gevolgd. De Kanjerlessen krijgen op verschillende manieren inhoud: door spel, door samenwerkingsopdrachten, door concentratieoefeningen, door gesprekken, door lessen uit een boek. ‘Kanjertraining’ moet niet gezien worden als een middel tegen pesten. In de ‘Kanjertraining’ leren kinderen wel hoe ze met pesten moeten omgaan en het kunnen aanpakken.

De ‘Kanjertraining’ heeft vijf basisafspraken:

  • We vertrouwen elkaar

  • We helpen elkaar

  • Niemand speelt de baas

  • Niemand lacht uit

  • Niemand doet zielig