Directie & team

Directie & team

Caleidoscoop wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep. Deze stichting bestuurt alle openbare basisscholen in Almere.
Het onderwijskundige beleid is, binnen de grenzen van de wet, een aangelegenheid van het team en de ouders. De uitvoering ligt in handen van het schoolteam. Op dit moment zijn er 9 groepen, 211 leerlingen en 21 medewerkers. De leiding van de school is in handen van de directie: Margot Reukers